Introduktionsutbildning

Om du ska övningsköra privat behöver du en godkänd handledare. Den som vill vara handledare, vid privat övningskörning för behörighet B, ska ha gått en introduktionsutbildning innan man kan bli godkänd. Som elev måste du också ha gått utbildningen för att din handledare ska få sin ansökan prövad av Transportstyrelsen.

Krav för att bli handledare

  • Fyllt 24 år.
  • Haft körkort i minst 5 år.

Utbildningens genomförande
Vi har utbildningen regelbundet och den pågår i cirka 3 timmar exklusive raster. Det kommer bland annat att ges information om handledarens ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov). Du får också information om körsättets betydelse för minskad förbrukning av drivmedel samt hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar också på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

Efter genomförd introduktionsutbildning
Efter utbildningen rapporterar vi direkt till Transportstyrelsen att du har gått utbildning.
För mer info, ring 036 – 37 10 37
Observera att handledaren måste ansöka och bli godkänd för varje enskild elev innan den privata övningskörningen får påbörjas.

För bästa effekt är rådet att kombinera den privata övningskörningen med körlektioner tillsammans med trafiklärare.

Anmäl dig redan idag via vår mejladress eller telefon:

kontakt@bankerydstrafikskola.se

036-37 10 37

Avbokningar görs på telefon: 036-371037, om du inte avbokar 24 timmar innan debiteras fullt pris.