Introduktionsutbildning

Om du ska övningsköra privat behöver du en godkänd handledare. Den som vill vara handledare, vid privat övningskörning för behörighet B, ska ha gått en introduktionsutbildning innan man kan bli godkänd. Som elev måste du också ha gått utbildningen för att din handledare ska få sin ansökan prövad av Transportstyrelsen.

Krav för att bli handledare

  • Fyllt 24 år.
  • Haft körkort i minst 5 år.

Utbildningens genomförande
Vi har utbildningen regelbundet och den pågår i cirka 3 timmar exklusive raster. Det kommer bland annat att ges information om handledarens ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov). Du får också information om körsättets betydelse för minskad förbrukning av drivmedel samt hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar också på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

Efter genomförd introduktionsutbildning
Efter utbildningen rapporterar vi direkt till Transportstyrelsen att du har gått utbildning.
Observera att handledaren måste ansöka och bli godkänd för varje enskild elev innan den privata övningskörningen får påbörjas.

För bästa effekt är rådet att kombinera den privata övningskörningen med körlektioner tillsammans med trafiklärare.

Betalning
Betalning sker i förskott, senast en vecka innan kursstart. Ni betalar via Swish – 123 333 8746 eller bankgiro – 5545 9010 och uppge fullständigt namn vid betalning

Behöver du avboka?
Avbokningar görs via telefon: 036-371037
Om du inte avbokar senast kl 13:00 dagen innan så debiteras fullt pris.

Anmäl dig redan idag via vår mejladress eller telefon:

kontakt@bankerydstrafikskola.se

036-37 10 37