Priser

Från och med 1-1/2024 kommer nya priser att börja gälla.

Betalning
Swish: 123 333 87 46
Bankgiro: 5545-9010
Uppge fullständigt namn på elev vid betalning!

Eventuella prisändringar kan ske under utbildningens gång vid exempel, eleven behöver fler körlektioner.

Alla våra paket och presentkort är giltiga i 1 år från och med inköpsdatum.

Återbetalning 
Om du inte behövde hela ditt paket efter avklarad utbildning (fått körkort) återbetalas kvarstående körlektioner minus paketrabatten.
Det går ej att avbryta utbildningen och begära en återbetalning på en påbörjad körpaket/startpaket. Vid ev. hinder så krävs ett läkarintyg från en legitimerad läkare som stryker påståendet.

Eventuella skulder till oss skall vara betald innan ert förarprov, annars förbehåller vi oss rätten att avboka förarprovet.