Moped

Vi utbildar för Moped klass I (AM) och Moped klass II. Utbildningen omfattar både teori och körning på manöverbana samt i trafiken.

Moped klass I (AM) – pris 4 400:-
Moped klass I är en moped som är konstruerad för en hastighet av högst 45km/timmen.

I utbildningen ingår:

  • Teori omfattar 4 teorilektioner, materiel, datatester
  • Körutbildning, manöverbana samt körning i trafik, 4 timmar.

Efter avslutad utbildning sker kunskapsprov på Trafikverket.