Moped

Upplägg AM-Utbildning Bankeryds Trafikskola

 • Inskrivning och utbildningsplan görs, när körkortstillstånd är klart, via telefon/mejl eller besök på trafikskolan. Se öppettider. 
 • De elever som fyller 15 år 1 januari-15 februari kan gå på trafikskolan på hösten innan för att sedan endast ha kunskapsprovet kvar. Obs! Vädret måste tillåta körning till 15 november annars måste körningen flyttas till våren.
 • Krav för övningskörning enligt Transportstyrelsen på trafikskola är 14 år och 9 månader. Får ej träna privat!
 • För en effektiv och bra utbildning vill trafikskolan ha ett bra flöde där utbildningen går hand i hand med teori och praktik. Trafikskolan försöker att göra klart hela utbildningen inom några veckor.
 • Betalning för utbildningen sker via swish – 123 333 8746, eller bankgiro – 5545 9010.
  Skriv elevens namn som meddelande.
  Detta ska vara betalt innan teorikursen börjar.

Ansökan om körkortstillstånd

Kunskapsprov

 • Kunskapsprovet SKA bokas in på trafikverkets hemsida. Detta bokar ni själva, för att kunna boka ett prov så måste eleven ha ett giltigt körkortstillstånd!
  Vi rekommenderar att man bokar provet tidigast två veckor efter datum för trafiklektionen av anhörig/elev. Datumet för trafiklektion skickas ut via SMS. Det är för att om eleven inte skulle klara trafiklektionen så har man tid att plugga samt göra en ny trafiklektion innan kunskapsprovet. 
  Kunskapsprovet görs på Trafikverket och får göras som tidigast när eleven har fyllt 15 år.Provet görs efter att eleven är klar med körningen och är godkänd.
  Vill du veta hur ett kunskapsprov går till? Gå in på länken här -> Kunskapsprov för Moped klass I – behörighet AM – Trafikverket

Vid inskrivning: (som kan ske i god tid innan födelsedatum, senast vid 14 år och 9 mån)

 1. Personuppgifter elev.
 2. Kontaktuppgifter till anhörig och elev.
 3. Betalning av utbildning.
 4. Tillgång till Elevcentralen med teori + frågor. 
 5. Elev får med sig ett avtal där både elev samt anhörig ska läsa igenom samt fylla i och lämnas tillbaka till trafikskolan 
 6. Utbildningsplan görs: Teorilektion, manöverbana och trafiklektion bokas.

Vad ska eleven göra inför teorilektionen?

 • Gjort momenten + i Elevcentralen. Detta hittas på Elevcentralen – ”teori”  -> ”plugga”
 • Genom att göra detta så kommer eleven mer förberedd till teorilektionen och kan dessutom vara mer aktiv då det är ett krav för att bli godkänd på teorilektionen.  

Information – teorilektion samt körning + bokning av körning

 • Bokning av manöverbana samt trafiklektion bokas av en trafiklärare. SMS skickas ut till elev när dessa är bokade.
 • Teorilektion: 8 timmar totalt fördelat på en eller två dagar.
 • Manöverbana: 2 timmar. Lektionen startar med ett kort teoritest. Vid underkänd så måste nytt test göras innan trafiklektionen (se nedan). Sedan är det körning i ett inhägnat område. 
 • Trafiklektion 1: 1 timme med instruktion via kommunikationsapparat. Ev. nytt test av teori görs innan. Om underkänt så bokas en ny trafiklektion. 
 • Trafiklektion 2: 1 timme med uppkörning och ev. godkännande.
 • Trafiklektionerna 1+2 sker vid samma tillfälle.

Ansvar

 • Vid sjukdom eller förhinder ska eleven avboka/omboka sin lektion senast dagen innan kl 13:00  
 • Ansvar för teorikunskap inför kunskapsprov ligger på elev.
 • Ansvar för om eleven är mogen för trafiklektionen ligger på trafikskolan. Om inte eleven anses vara redo så görs utbildningsplanen om.

Slut-/startdatum gällande manöverbana/trafiklektion

 • Slutdatum för höst-vinter gällande manöverbana och trafiklektion är 15/11, om vädret tillåter dit.
 • Startdatum gällande manöverbana och trafiklektion vinter-vår är 1/3 om vädret tillåter start då. Obs! Vädret kan innebära ombokning och framflyttning av kunskapsprov.
 • Vi kör ej vid vinterväglag beroende på trafiksäkerhet och arbetsmiljöskäl samt att mopederna behöver gå på service.
 • Uppstart av teoriutbildning sker i januari/februari. Slutdatum för teoriutbildning är sista oktober.

Välkomna!